Kas ir mazkapitāla SIA un kā to dibināt?


Mazkapitāla SIA ir uzņēmējdarbības forma, proti – sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras pamatkapitāls ir no 1 līdz 2799 eiro. Jeb citiem vārdiem – mazkapitāla SIA ir tāds uzņēmums, kuru var dibināt un attiecīgi uzsākt uzņēmējdarbību sākot ar 1 eiro ieguldījumu, un kuram nav nepieciešams minimālais ieguldījums 2800 eiro apmērā, kā tas ir parastajam – pilna kapitāla SIA.

Šāda uzņēmējdarbības forma tika ieviesta 2011. gadā ar mērķi veicināt jaunu uzņēmumu dibināšanu un šobrīd statistiski biežāk tiek dibināti tieši mazkapitāla SIA.

Rakstā tiek apskatīti šādi jautājumi:

1. Kādos gadījumos var reģistrēt mazkapitāla SIA?

2. Kā mazkapitāla SIA atšķiras no parastā – pilna kapitāla SIA?

3. Mazkapitāla SIA vs. Mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs;

4. Cik lielu pamatkapitālu izvēlēties?

5. Cik daļās sadalīt pamatkapitālu?

6. Kā dibināt mazkapitāla SIA?

7. Cik maksā mazkapitāla SIA dibināšana?

8. Kā iesniegt mazkapitāla SIA dibināšanas dokumentus Uzņēmumu reģistrā?

9. Es gribu dibināt mazkapitāla SIA. Kā man sākt?

Pirms tiek apskatīti augstāk norādītie jautājumi, skaidrības labad, ir vērts saprast dažus jēdzienus, ko ikdienā dzirdam saistībā ar uzņēmējdarbības uzsākšanu un par kuriem runāts tālāk rakstā:

Pamatkapitāls – nauda, ko ieguldi uzņēmumā uzņēmējdarbības uzsākšanai, ieskaitot to uzņēmuma bankas kontā.

Kapitāldaļas – tevis ieguldītā nauda uzņēmējdarbības uzsākšanai (jeb pamatkapitāls) tiek sadalīts kapitāldaļās. Šo sadalījumu tu izvēlies pats. Piemēram, ja pamatkapitāls ir 10 eiro, tad to var sadalīt 10 daļās, kur katra daļa būs vērta 1 eiro; vai ja pamatkapitāls ir 1 eiro, tad tas sastāv no 1 daļas, kuras vērtība ir 1 eiro; vai pamatkapitāls ir 100 eiro, kas sastāv no 1 daļas, kuras vērtība ir 100 eiro, utml.

Sadaļā – pamatkapitāls jautājums par pamatkapitāla sadalīšanu daļās un kāda tam ir praktiska nozīme, apskatīts sīkāk. Atceries, ka kapitāldaļas ir skaitlis, cik daļās ir sadalīts pamatkapitāls.

Dalībnieks – persona, kurai pieder uzņēmuma kapitāldaļas. Ikdienā dalībnieki tiek saukti arī par uzņēmuma īpašniekiem. Dalībnieki var būt vairāki, proti, vairākiem cilvēkiem var piederēt uzņēmuma kapitāldaļas. Karam Dalībniekam pieder noteikts skaits kapitāldaļu, kas dod viņam balsstiesības uzņēmumā un attiecīgi tiesības piedalīties uzņēmuma pārvaldē, peļņas sadalē un mantas sadalē uzņēmuma likvidācijas gadījumā.

Valde – uzņēmuma izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību. Valdi veido viens vai vairāki valdes locekļi – personas, kuras pārstāv uzņēmumu.

Kādos gadījumos var reģistrēt mazkapitāla SIA?

Mazkapitāla SIA ir uzņēmējdarbības forma, kas ļauj vieglāk un lētāk uzsākt uzņēmējdarbību, jo nav nepieciešams iekrāt un ieguldīt teju trīs tūkstošus eiro.

Tomēr, mazkapitāla SIA dibināšanai likumā ir noteikti ierobežojumi, kurus nepieciešams izvērtēt izvēloties uzņēmuma formu. Tie ir:

Mazkapitāla SIA pamatkapitāls ir no 1-2799 eiro – tas nozīmē, ka ja vēlies, lai tava uzņēmuma pamatkapitāls ir 2800 eiro un vairāk, tad nepieciešams dibināt pilna kapitāla SIA. Tam, kāda nozīme ir pamatkapitāla lielumam un kā to izvēlēties tiek apskatīts tālāk rakstā, sadaļā – pamatkapitāls;

Mazkapitāla SIA kapitāldaļas var piederēt tikai fiziskām personām un to maksimālais skaits ir pieci – tas nozīmē, ka mazkapitāla SIA dalībnieki (personas, kurām piederēs uzņēmuma kapitāldaļas) drīkst būt tikai fiziskas personas. Tātad, ja tev jau pieder uzņēmums un tu vēlies, lai šim uzņēmumam pieder cits – jauns uzņēmums, tad mazkapitāla SIA nebūs iespējams un tev jādibina pilna kapitāla SIA (2800 eiro un vairāk);

Valdes locekļu amatus var ieņemt tikai sabiedrības dalībnieki – tas nozīmē, ka tikai tās pašas personas, kurām piederēs uzņēmuma kapitāldaļas, drīkstēs būt par uzņēmuma valdes locekļiem. Piemēram, ja tu vienīgais esi uzņēmuma īpašnieks un tikai tev pieder uzņēmuma kapitāldaļas, tad tikai tu drīksti būt par šī uzņēmuma valdes locekli;

Dalībnieks vienlaikus drīkst būt tikai vienā mazkapitāla SIA – tas nozīmē, ka tev drīkst piederēt (vai daļēji piederēt) tikai viens mazkapitāla SIA. Ja tev jau pieder kapitāldaļas kādā uzņēmumā, kura pamatkapitāls ir mazāks par 2800 eiro, tad diemžēl Tu nevari dibināt un būt par kapitāldaļu īpašnieku citā šādā mazkapitāla uzņēmumā, tev tad jādibina pilna kapitāla SIA.

Šie ir vienīgie ierobežojumi mazkapitāla SIA dibināšanai. Ja atbilsti visām augstāk norādītajām prasībām – apsveicu, tu vari dibināt mazkapitāla SIA.

Kā mazkapitāla SIA atšķiras no parastā – pilna kapitāla SIA?

Kā jau pats nosaukums liecina, tad atšķirība starp abu veidu uzņēmumiem ir atšķirīgie pamatkapitāli – ja mazkapitāla SIA tas būs līdz 2800 eiro, tad pilna kapitāla SIA tas būs 2800 eiro un vairāk.

Galvenās atšķirības ir tieši attiecībā uz dibināšanas nosacījumiem, kuri apskatītie iepriekšējā sadaļā.

Proti, pilna kapitāla SIA kapitāldaļas drīkst piederēt arī juridiskai personai un dalībnieku skaits var būt lielāks kā 5, par uzņēmuma valdes locekļiem drīkst būt arī trešās personas, kas nav uzņēmuma dalībnieki un visbeidzot personai var piederēt vairāki pilna kapitāla SIA.

Tāpat, mazkapitāla SIA ir pienākums katru gadu veidot obligāto rezervi, izdarot atskaitījumus vismaz 25 procentu apmērā no pārskata gada peļņas. Citiem vārdiem un vienkāršāk sakot – mazkapitāla SIA, ja gads tiek noslēgts ar peļņu, ir jāveic grāmatvediska darbība un 25% no šīs peļņas daļas jānovirza obligātai rezervei, kuru pēc tam var izmantot pamatkapitāla palielināšanai. Šī nauda faktiski tāpat paliek tava uzņēmuma rīcībā. Tā nav sarežģīta darbība un noteikti nevajadzētu būt iemeslam kāpēc izvēlies nedibināt mazkapitāla SIA.

Būtiski uzsvērt, ka mazkapitāla SIA ir tādi pati juridiska persona, kā pilna kapitāla SIA, ar tādām pašām tiesībām un pienākumiem, tādām pašām iespējām slēgt darījumus un veikt saimniecisko darbību.


“Mazkapitāla SIA ir tādi pati juridiska persona, kā pilna kapitāla SIA, ar tādām pašām tiesībām un pienākumiem, tādām pašām iespējām slēgt darījumus un veikt saimniecisko darbību”


Mazkapitāla SIA, tāpat kā pilna kapitāla SIA ir sabiedrība ar ierobežotu atbildu, jeb – uzņēmuma dalībnieki (kapitāldaļu īpašnieki) neatbild par uzņēmuma saistībām. Proti, ja uzņēmums, neatkarīgi no tā vai tas ir mazkapitāla SIA vai pilna kapitāla SIA, paliek parādā kādam EUR 1000, tad šī uzņēmuma dalībnieki, jeb kapitāldaļu īpašnieki personīgi nav atbildīgi par šīm saistībām.

Vienīgais izņēmums attiecībā uz kapitāldaļu īpašnieku personisko atbildību ir gadījumā, ja tiek pasludināts mazkapitāla SIA maksātnespējas process. Tādā gadījumā uzņēmuma dalībniekiem ir pienākums samaksāt starpību starp mazkapitāla SIA pamatkapitālu un 2800 eiro.

Piemēram, ja uzņēmuma SIA “MIA” pamatkapitāls ir EUR 100 un tiek pasludināts šī uzņēmuma maksātnespējas process (to var izdarīt tikai tiesa, parāda rašanās pati par sevi automātiski neuzsāk uzņēmuma maksātnespējas procesu), tad SIA “MIA” kapitāldaļu īpašniekam ir pienākums uzņēmuma kontā iemaksāt 2700 eiro  (2800 – 100).

Tomēr tas ir tikai gadījumā, ja tiek pasludināts mazkapitāla SIA maksātnespējas process. Gadījumā, ja mazkapitāla SIA tiek likvidēts labprātīgi, tad šāds pienākums samaksāt starpību starp 2800 eiro un pamatkapitālu – nav.

Mazkapitāla SIA vs. Mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs

Praksē diezgan bieži vērojams, ka tiek jaukti jēdzieni mazkapitāla SIA un mikrouzņēmums.

Ja mazkapitāla SIA ir uzņēmējdarbības forma, tad mikrouzņēmums ir īpašam nodokļu maksāšanas režīmam reģistrēts subjekts, proti, mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs.

Uzmanību!

No 2021.gada SIA nevar iegūt mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu.

Cik lielu pamatkapitālu izvēlēties?

Kā norādīts iepriekš, tad mazkapitāla SIA pamatkapitāls ir robežās no 1 līdz 2799 eiro. Tomēr tieši kādu pamatkapitāla lielumu izvēlēties, cik daļās to sadalīt un kāda tam ir praktiska nozīme?

Atceries, ka neatkarīgi no tā vai uzņēmuma pamatkapitāls ir 1 eiro vai 2799 eiro – tie abi ir mazkapitāla SIA, abi ir līdztiesīgi tiesību subjekti ar vienādām iespējām. Tādējādi pamatkapitāla lielumu vari noteikt pēc savām iespējām un vajadzībām.

Praktiski ieteikumi, izvēloties pamatkapitāla lielumu:

Sākotnējo izdevumu segšana.

Uzsākot uzņēmējdarbību, visticamāk jau pašā sākumā ir jārēķinās ar zināmam izmaksām, piemēram, telpu nomas maksa, maksa par domēna vārdu, biroja aprīkojuma iegādes izmaksas, u.c. Šīs izmaksas visticamāk tiks segtas no uzņēmuma līdzekļiem.

Ja, esi dibinājis mazkapitāla SIA ar 1 eiro ieguldījumu, tad visas šīs izmaksas no uzņēmuma līdzekļiem nebūs iespējams segt un tev nāksies papildināt uzņēmuma kontu. Tas var tikt izdarīts ieskaitot uzņēmuma bankas kontā naudu, jeb aizdodot naudu savam uzņēmumam, tomēr, jārēķinās, ka šāds darījums attiecīgi būs juridiski jānoformē.

Lai nebūtu jāveic šāda papildus naudas aizdošana, vari jau laicīgi apzināt sākotnējos uzņēmuma izdevumus un pamatkapitālā ieguldīt summu, kas ļaus segt šos sākotnējos izdevumus, līdz uzņēmums pats sāk pelnīt.

Vairāki dalībnieki.

Ja esat vairāki dalībnieki jeb vairāki uzņēmuma kapitāldaļu īpašnieki, tad pamatkapitāls jāizvēlas tik liels, lai tas attiecīgi varētu tikt sadalīts starp uzņēmuma kapitāldaļu īpašniekiem.

Proti, ja dibināsi mazkapitāla SIA, kur ir 2 dalībnieki, tad pamatkapitāla lielums nevarēs būt 1 eiro, jo pamatkapitāls ir jādala veselās daļās (nevar 1 eiro sadalīt uz pusēm divās 0.5 eiro vērtās daļās) un attiecīgi vienam dalībnieka nevarēs piederēt nekādas uzņēmuma daļas (jo ir tikai 1 daļa).

Līdz ar to, dibinot uzņēmumu ar vairākiem dalībniekiem, izvēlies pamatkapitālu, kuru ir iespējams sadalīt vismaz tik daļās, cik uzņēmumam ir dalībnieki. Piemēram, ja uzņēmumam ir 2 dalībnieki, tad minimālais pamatkapitāla lielums būs 2 eiro.

Cik daļās sadalīt pamatkapitālu?

Vienīgā prasība attiecībā uz pamatkapitāla sadalīšanu daļās ir tāda, ka tas jādala veselās daļās.

Tas nozīmē, ka ja pamatkapitāls ir 10 eiro, tad tas, piemēram, var tikt sadalīts 10 daļās, kur katra daļa ir vērta 1 eiro, vai, piemēram, sadalīts 1 daļā, kur šī daļa ir vērt 10 eiro. Abi varianti ir likumam atbilstošs daļu sadalījums. Tomēr 10 eiro pamatkapitālu nevar dalīt 20 daļās, kur katra daļa ir vērta 0.5 eiro.

Citu ierobežojumu attiecībā uz pamatkapitāla sadalījumu daļās nav un var izvēlēties kādu vēlies, tomēr šeit atkal ņem vērā praktiskus ieteikumus.

Daļu pārdošana.

Ja pamatkapitālu sadalīsi 1 daļā (piemēram – pamatkapitāls 100 eiro, kas sadalīts 1 daļā, ar šīs daļas vērību 100 eiro) un uzņēmumam attīstoties vēlēsies piesaistīt vēl kādu dalībnieku, tad tev nebūs, daļu, ko šīm jaunajam dalībniekam pārdot.

Proti, uzņēmuma pamatkapitāls sastāvēs no 1 daļas, kas jau piederēs tev un nevarēsi to pārdot citam (nezaudējot savas īpašumtiesības pār uzņēmumu). Pretējā gadījumā, pārdodot savu 1 daļu, tu pilnībā nodosi īpašumtiesības pār savu uzņēmumu.

Ir, protams, iespēja palielināt pamatkapitālu un izdot jaunas daļas, bet tam attiecīgi jāveic papildus darbības.

Turpretim, ja pamatkapitālu esi sadalījis 100 daļās, kur katra daļa ir vērta 1 eiro, tad tev būs iespēja jaunajam dalībniekam pārdot daļu no sev piederošajām 100 daļām.

Balsstiesības.

Uzņēmuma daļas dalībniekam dod balsstiesības un tiesības piedalīties uzņēmuma pārvaldē un peļņas sadalē.

Ja esat divi kapitāldaļu īpašnieki un daļas sadalāt divās vienādās daļās, piemēram, katram 5 daļas, tad attiecīgi nevienam no jums nav balsu vairākums un visus lēmumus nāksies pieņemt vienbalsīgi.


“Daļas dalībniekam dod balsstiesības un tiesības piedalīties uzņēmuma pārvaldē un peļņas sadalē”


Turpretim, ja daļas sadalāt 6:4, tad attiecīgi vienam dalībniekam būs 60% balsu un šis dalībnieks varēs pieņemt lēmumus vienbalsīgi. Tāpat arī šim dalībniekam peļņas sadales gadījumā būs tiesības saņemt 60% no sadalāmās peļņas, bet otram – 40%.

Kā dibināt mazkapitāla SIA?

Lai dibinātu mazkapitāla SIA un reģistrētu to komercreģistrā, ir nepieciešams sagatavot un iesniegt Uzņēmumu reģistrā noteiktus dokumentus un veikt piemērojamo nodevu samaksu.

Dokumenti, kas jāsagatavo un jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā ir:

Lēmums par dibināšanu vai dibināšanas līgums – tas vai konkrētajā gadījumā ir jāgatavo lēmums vai līgums atkarīgs no tā cik personas dibina uzņēmumu. Ja 1 persona, tad – lēmums, ja 2 un vairāk, tad – līgums. Šajā dokumentā norāda galveno informāciju par jaundibināmo uzņēmumu – ziņas par dibinātājiem, uzņēmuma nosaukumu, pamatkapitāla lielumu un cik daļās tas sadalīts, cik daļas piederēs katram dibinātājam, valdes sastāvu, u.c. informāciju;

Statūti – statūtos nosaka uzņēmuma darbības svarīgākos principus un noteikumus;

Dalībnieku reģistra nodalījums – dalībnieku reģistra nodalījums ir dokuments, kurā norādīts pilns dalībnieku sastāvs un daļu sadalījums, proti, cik daļas pieder katram dalībniekam;

Valdes paziņojums par juridisko adresi  – valdes locekļu parakstīts dokuments, kurā valde informē par uzņēmuma juridisko adresi;

Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana juridiskās adreses reģistrācijai – ja nekustamais īpašums, kurā tiek reģistrēta uzņēmuma juridiskā adrese, nepieder kādam no dibinātājiem, tad nepieciešama īpašnieka piekrišana, ka uzņēmuma juridiskā adrese tiek reģistrēta šajā īpašumā;

Valdes locekļu piekrišana ieņemt valdes locekļa amatu – dokuments, kurā katrs uzņēmuma valdes loceklis sniedz savu piekrišanu ieņemt valdes locekļa amatu un apliecina, ka nepastāv šķēršļu minētā amata ieņemšanai. Ja uzņēmumam tiek izveidota arī padome, tad nepieciešama arī katra padomes locekļa piekrišana;

Pieteikuma veidlapa – aizpildīta Uzņēmumu reģistra izstrādāta veidlapa, kurā norādīta informācija par dibināmo uzņēmumu.

Tāpat Uzņēmumu reģistrā nepieciešams iesniegt arī maksājumu apliecinošus dokumentus, kas apliecina veikto samaksu par valsts nodevu un publikāciju izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Mazkapitāla SIA dibināšanai ir nepieciešams sagatavot ievērojamu daudzumu dokumentu un nepieredzējušam cilvēkam tas pilnīgi saprotami var sagādāt grūtības un aizņemt vairāk laika, kā tas būtu nepieciešams.

Līdz ar to, iesakām dibināšanas dokumentu sagatavošanu uzticēt pieredzējušam juristam vai izmantot TEMIDIO sniegto pakalpojumu – mazkapitāla SIA dibināšana.


Minētā pakalpojuma ietvaros, tev būs jāaizpilda tiešsaistes forma un jāievada tur prasītā informāciju. TEMIDIO sistēma uzreiz reāllaikā automātiski sagatavos un aizpildīs visus nepieciešamos, augstāk norādītos dokumentus. Visi dokumenti būs 100% gatavi iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā un tev pašam nekādas korekcijas manuāli nebūs jāveic.

Turklāt sistēma automātiski arī sagatavos detalizētus soli pa solim paskaidrojumus par to kā parakstīt dokumentus, kā tos iesniegt Uzņēmumu reģistrā un citu svarīgu informāciju. Nepieciešamības gadījumā tev vienmēr būs pieejama tiešsaistes palīdzība no TEMIDIO darbiniekiem.

Cik maksā mazkapitāla SIA dibināšana?

Valsts nodeva par mazkapitāla SIA dibināšanu ir no 20 līdz 60 eiro, atkarībā no tā, cik ilgā laikā vēlies, lai notiek reģistrācija. Ja izvēlies reģistrāciju 1 darba diena laikā, tad maksājama lielāka nodeva, proti, 60 eiro, savukārt, ja izvēlies reģistrāciju 3 darba dienu laikā, tad valsts nodeva ir 20 eiro.

Papildus valsts nodevai ir jāmaksā arī maksa par publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kur publiski tiek izziņota katra jauna subjekta reģistrācija. Maksa par šo publikāciju ir 14,23 eiro.

Ja dokumentus iesniedz elektroniski, parakstītus ar eParakstu, tad valsts nodevai ir piemērojama atlaide 10% apmērā un attiecīgi būs 18 vai 54 eiro atkarībā no tā, cik ātru reģistrāciju izvēlēsies.

Visbeidzot, ja dokumentus iesniedz klātienē Uzņēmumu reģistra nodaļā, tad maksājama papildus nodeva 4  eiro apmērā.

Iepriekš norādītos maksājumus vari samaksāt jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu vai, ja iesniedz klātienē, tad ar maksājumu karti dokumentu iesniegšanas brīdī.

Ja mazkapitāla SIA dibināšanas dokumentus gatavosi ar TEMIDIO pakalpojumu – mazkapitāla SIA dibināšana, tad maksājamās nodevas automātiski aprēķināsim un uzrādīsim to apmēru, kā arī uz kādiem rekvizītiem maksājumi veicami.

Kā iesniegt mazkapitāla SIA dibināšanas dokumentus Uzņēmumu reģistrā?

Mazkapitāla SIA dibināšanas dokumentus Uzņēmumu reģistrā var iesniegt:

1. Elektroniski portālā latvija.lv (dokumentiem jābūt parakstītiem ar eParakstu, skatīt sadaļu par eParaksta pieslēgšanu).

2. Pa pastu nosūtot uz jebkuru Uzņēmuma reģistra reģionālo nodaļu;

3. Uzņēmumu reģistra reģionālajā nodaļā klātienē.

Es gribu dibināt mazkapitāla SIA. Kā man sākt?

Pirmais solis mazkapitāla SIA dibināšanā būtu izvērtēt un saprast vai tavs iecerētais uzņēmums atbilst mazkapitāla SIA ierobežojumiem un kritērijiem. Skatīt sadaļu – Kādos gadījumos var reģistrēt mazkapitāla SIA?

Ja tava iecere atbilst mazkapitāla SIA kritērijiem, tad vari gatavot nepieciešamos dokumentus un iesniegt tos Uzņēmumu reģistrā.

Tomēr vēl pirms dokumentu gatavošanas, praktisks ieteikums būtu noformēt eParakstu.

Dokumentus, protams, vari sagatavo un iesniegt arī bez eParaksta, tomēr tādā gadījumā atsevišķi dokumenti būs jāparaksta pie notāra, līdz ar to radīsies papildus izmaksas aptuveni 60 eiro apmērā, turklāt dokumenti būs jānes iesniegšanai klātienē Uzņēmumu reģistra nodaļā vai arī jāsūta pa pastu.

Turpretim, ar eParakstu visus dokumentus varēsi parakstīs bez maksas un iesniegt elektroniski caur portālu latvija.lv. Turklāt, iesniedzot elektroniski, varēsi saņemt 10% atlaidi valsts nodevai.

Viens no ērtākajiem eParaksta veidiem ir eParaksts mobile, kur nepieciešams tikai viedtālrunis. eParaksts mobile vari noformēt bez maksas un arī tā lietošana, t.i., dokumentu parakstīšana pēc tam ir bez maksas.

Kā pieslēgt eParaksts mobile?

Lai pieslēgtu eParaksts mobile, dodies uz lapu eparaksts.lv un spied “Pieteikties”. Autentificējies ar kādu no internetbankām un seko tālākajām norādēm. Pēc pieteikuma iesniegšanas 3 darba dienu laikā tev bez maskas tiks atvests līgums un vēl pēc 1 dienas tavs eParaksts tiks aktivizēts.

Kad tas izdarīts, tad esi veiksmīgi sev pieslēdzis eParakstu un vari turpināt ar nepieciešamo dibināšanas dokumentu sagatavošanu.


“Ar eParakstu visus dokumentus varēsi parakstīs bez maksas un iesniegt elektroniski caur portāli latvija.lv. Turklāt, iesniedzot elektroniski varēsi saņemt 10% atlaidi valsts nodevai.”


Sagatavojot dokumentus ar TEMIDIO pakalpojumu – mazkapitāla SIA dibināšana, tev būs pieejami arī detalizēti skaidrojumi kā dokumentus parakstīt ar elektronisko parakstu.

Ja tev ir jautājumi par mazkapitāla SIA dibināšanu, raksti mums, ar prieku palīdzēsim un paskaidrosim visu.


TEMIDIO pakalpojums Mazkapitāla SIA dibināšana automātiski sagatavo visus mazkapitāla SIA dibināšanai nepieciešamos dokumentus.

Pakalpojuma ietvaros, ņemot vērā lietotāja ievadīto informāciju, tiek sagatavoti un uzreiz aizpildīti visi nepieciešamie dokumenti, tai skaitā – Lēmums par dibināšanu vai dibināšanas līgums, Statūti, Dalībnieku reģistra nodalījums, Valdes paziņojums par juridisko adresi, Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana juridiskās adreses reģistrācijai, Valdes locekļu piekrišana ieņemt valdes locekļa amatu un Pieteikuma veidlapa. Dokumenti ir gatavi uzreiz un pieejami word formātā.