Juridiskās adreses maiņa

Veic juridiskās adreses maiņu pats. Viss nepieciešamais, lai veiktu juridiskās adreses maiņu.

 • Izstrādājuši kvalificēti juristi
 • Gatavi iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā
 • Detalizēti skaidrojumi par dokumentu iesniegšanas kārtību
SAŅEMT PAKALPOJUMU

Bezmaksas


Kas ietilpst pakalpojumā?

Pakalpojums Juridiskās adreses maiņa ietver visus nepieciešamos dokumentus, lai veiktu individuālā komersanta, sabiedrības ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrības juridiskās adreses maiņu. Ja nepieciešama palīdzība, lasi - kā saņemt pakalpojumu.

Pakalpojums izstrādāts un piemērots gadījumiem, kad juridiskās adreses maiņa ir vienīgās izmaiņas, kas tiek reģistrētas Uzņēmumu reģistrā un informācija par patieso labuma guvēju jau ir sniegta. Ja neesi pārliecināts vai šis pakalpojums tev ir piemērots, sazinies ar mums, mēs palīdzēsim.

Pakalpojumā ietverti šādi personalizēti dokumenti:

Pieteikuma veidlapa uzņēmumu reģistram

Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana komersanta juridiskās adreses reģistrācijai

Sistēma pati nosaka, kādi dokumenti ir nepieciešami un tie tiek sagatavoti automātiski, balstoties uz lietotāja sniegto informāciju. Piemēram, piekrišana juridiskās adreses reģistrācijai tiks sagatavota tikai gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks nebūs kāds no pieteikuma parakstītājiem. Dokumenti ir pieejami uzreiz pēc jautājumu formas aizpildīšanas. Pakalpojumu ir izstrādājuši kvalificēti juristi un gala dokumentus ir iespējams lejupielādēt word formātā.

Kas jāņem vērā mainot uzņēmuma adresi?


Sabiedrības juridiskā adrese ir adrese, kuru sabiedrība izmanto oficiālai saziņai. Sabiedrības valdei ir jānodrošina korespondences saņemšana sabiedrības juridiskajā adresē.

 • Juridiskajai adresei jāsakrīt ar Valsts adrešu reģistrā ierakstītu adresi. Bezmaksas adreses pārbaude Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā kadastrs.lv vai Latvijas Pasta mājas lapā.

 • Adresi var reģistrēt tikai ēkā vai telpu grupā (dzīvoklī), to nevar reģistrēt īpašumā, kas sastāv tikai no zemes.

 • Ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese.

 • Ja nekustamais īpašums nepieder personai, kura paraksta pieteikumu, nepieciešams iesniegt nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka izsniegtu piekrišanu sabiedrības juridiskās adreses reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā. - šis dokuments ir ietverts pakalpojumā "Juridiskās adreses maiņa" un automātiski tiks sagatavots, ja īpašums pieder kādai citai personai.

 • Ja nekustamais īpašums pieder vairākiem kopīpašniekiem, nepieciešama visu kopīpašnieku piekrišana, vai iesniedzams dokuments, kas apliecina kopīpašnieka atsevišķas lietošanas tiesības uz konkrēto īpašuma daļu, kurā atradīsies juridiskā adrese.

Visi augstāk norādītie nosacījumi ir iestrādāti TEMIDIO jautājumu-atbilžu formā

Cik izmaksā juridiskās adreses maiņa?


Reģistrācija 3 darba dienu laikā Reģistrācija 1 darba dienas laikā
Valsts nodeva EUR 18,00 EUR 54,00
Maksa par publikāciju "Latvijas Vēstnesī" EUR 9,25 EUR 9,25
Maksa par reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu klātienē (nav piemērojama, ja dokumentus iesniedz elektroniski) EUR 4,00 EUR 4,00

Ja Jums ir jautājumi par pakalpojumu "Juridiskās adreses maiņa" vai jebkuru citu TEMIDIO pakalpojumu, sazinieties ar mums.

Bezmaksas

Cena:

€ 8,95Ietilpst:
 • Pieteikuma veidlapa
 • Piekrišana juridiskās adreses reģistrācijai
 • Paskaidrojumi par dokumentu parakstīšanas kārtību
 • Paskaidrojumi par dokumentu iesniegšanas kārtību
 • Paskaidrojumi par veicamajiem maksājumiem
 • Tiešsaistes palīdzība
SAŅEMT PAKALPOJUMU