NOTEIKUMI


1. Vispārējie noteikumi

1.1. Šīs vietnes - temidio.lv/temidio.com, turpmāk – Vietne, darbību nodrošina un to vada SIA TEMIDIO, reģistrācijas numurs 40203192443, juridiskā adrese Jelgavas iela 40, Rīga, LV-1004, turpmāk tekstā – TEMIDIO. Šie Lietošanas Noteikumi regulē TEMIDIO piedāvāto pakalpojumu izmantošanu Vietnē.

1.2. Pirms TEMIDIO pakalpojumu izmantošanas, lūdzam iepazīties ar šiem lietošanas noteikumiem, turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi. Pakalpojumu izmantošana tiek uzskatīta kā piekrišana Lietošanas noteikumiem un apliecinājums, ka esat tiesībspējīgs patstāvīgi pieņemt lēmumus. Ja jūs nepiekrītat kādam no punktiem Lietošanas noteikumos, lūdzu neizmantojiet Vietnē piedāvātos pakalpojumus.

2. Pakalpojumu apraksts

2.1. TEMIDIO piedāvā iepriekš izstrādātus, konkrētām juridiskām situācijām piemērotus juridiskos pakalpojumus tiešsaistes režīmā, turpmāk tekstā – Pakalpojumi, individuāli – Pakalpojums. Pakalpojums ietver iecerētā gala rezultāta sasniegšanai (piemēram, aizdevuma tiesisko attiecību nodibināšanai; jauna tiesību subjekta reģistrācijai komercreģistrā; juridiskās adreses maiņai) nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus par veicamajām darbībām.

2.2. Pakalpojums tiek sagatavots automātiski, izpildot iepriekš definētas programmatūras funkcijas, ievērojot lietotāja sniegto informāciju par konkrētas lietas/situācijas faktiskajiem apstākļiem. Lietotājs informāciju par faktiskajiem apstākļiem iesniedz TEMIDIO ar Vietnē pieejamu specializētu jautājumu-atbilžu formu. Pakalpojumu jautājumu-atbilžu forma veidota, lai maksimāli aptvertu visus iespējamos faktiskās situācijas gadījumus, kā arī satur atbilžu validācijas funkcionalitāti, t.i., automātiski pārbauda atsevišķu atbilžu atbilstību iepriekš noteiktiem kritērijiem un informē lietotāju atbildes neatbilstības gadījumā. Korektas un patiesas informācijas ievade jautājumu-atbilžu formā ir priekšnoteikums kvalitatīva Pakalpojuma saņemšanai. Saskaroties ar situāciju, kad jautājumu-atbilžu forma neaptver reālas dzīves situāciju, kurai lietotājs vēlas saņemt pakalpojumu, t.i. – ja jautājumu-atbilžu formā nav iespējams ievadīt informāciju, kas raksturo faktiskos apstākļus, un ja lietotājs vēlas turpināt Pakalpojuma saņemšanu, lietotājam ir pienākums sazināties ar TEMIDIO pa tālruni +371 29442181 vai e-pastu [email protected], lai par šādu situāciju informētu TEMIDIO atbalsta komandu. Katrs šāds gadījums tiks izvērtēts individuāli un lietotājam tiks piedāvāts situācijas risinājums.

2.3. Pakalpojums tiek nodrošināts tiešsaistes režīmā un ir pieejams neierobežotu laiku lietotāja profilā, sadaļā – Mani pakalpojumi, kur lietotājs var lejupielādēt sagatavotos dokumentus un iepazīties ar paskaidrojumiem par izvēlēto Pakalpojumu.

3. Pakalpojuma norise

3.1. Pirmais solis – Pakalpojuma izvēle. Lietotājas izvēlas kādu no sadaļā “Pakalpojumi” piedāvātajiem Pakalpojumiem, no kura ir iespējams piekļūt jautājumu-atbilžu formai. Lai piekļūtu jautājumu-atbilžu formai, lietotājam jābūt reģistrētam Vietnes lietotājam.

3.2. Otrais solis – Informācijas ievade. Lietotājs veic informācijas ievadi konkrētam Pakalpojumam izveidotā jautājumu-atbilžu formā. Informācijas ievade tiek veikta atbilstoši jautājumu-atbilžu formā sniegtajiem norādījumiem. Lietotājs ir atbildīgs par korektas un pareizas informācijas ievadi, kas ir priekšnoteikums kvalitatīva un pareiza Pakalpojuma saņemšanai.

3.3. Trešais solis – Pakalpojuma apmaksa. Pēc aizpildītas jautājumu-atbilžu formas iesniegšanas, automātiski tiek sagatavots Pakalpojuma projekts, kuram lietotājs var piekļūt savā lietotāja profilā, sadaļā – Mani pakalpojumi. Lai saņemtu gala Pakalpojumu lietotājam ir jāveic pakalpojuma apmaksa (izņēmums gadījumos, kad izvēlētais Pakalpojums ir bezmaksas pakalpojums). Apmaksu var veikt konkrētā Pakalpojuma skatā, spiežot pogu “Pirkt”.

3.4. Ceturtais solis – Pakalpojuma saņemšana. Pēc sekmīga maksājuma veikšanas, automātiski tiek sagatavots konkrētais pakalpojums balstoties uz lietotāja ievadīto informāciju (skatīt otro soli) un lietotājs var veikt sagatavoto dokumentu lejupielādi un iepazīties ar Pakalpojuma paskaidrojumiem.

4. TEMIDIO atbildība

4.1. TEMIDIO nodrošina vietnes darbību Pakalpojumu saņemšanai. TEMIDIO neuzņemas atbildību par Pakalpojumu izmantošanas rezultātā nodibinātajām juridiskajām attiecībām un juridiska rakstura strīdiem, kas var rasties šo attiecību ietvaros.

5. Norēķini un Samaksas Politika

5.1. Vietnes lietotājiem Pakalpojumu saņemšanai būs nepieciešams sniegt savas maksājuma kartes vai bankas konta detaļas maksājumu pakalpojumu sniedzējam.

5.2. TEMIDIO neapstrādā un nepiekļūst lietotāju sniegto maksājumu karšu un bankas konta detaļām. Maksājumus nodrošina un attiecīgi Lietotāja maksājuma datus apstrādā sertificēti maksājumu pakalpojumu sniedzēji.

5.3. Pakalpojuma Lietotāji ir atbildīgi par piemērojamo nodokļu samaksu, kas jānomaksā par saņemtajiem Pakalpojumiem.

6. Atmaksas nosacījumi

6.1. Mēs vēlamies būt pārliecināti, ka esat 100% apmierināts ar visiem mūsu Pakalpojumiem. Ja neesat apmierināts vai uzskatāt, ka Pakalpojumā ir radusies kļūda, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu, nosūtot mums vēstuli uz [email protected] vai zvanot pa tālruni +371 29442181. Mūsu klientu apkalpošanas stundas ir Pirmdiena līdz Piektdiena, no 8:00 līdz 18:00.

6.2. Ja sazināsieties ar mūsu atbalsta dienestu, mēs varam jums palīdzēt atrisināt visas iespējamās problēmas, kā arī nodrošināt veiktās samaksas atmaksu. Kad sazināsieties ar mums, lūdzu, paskaidrojiet visu informāciju par Pakalpojumu, ar kuru neesat apmierināts. Ja atmaksas pieprasījums netiek veikts 30 dienu laikā pēc Pakalpojuma iegādes, mēs nevaram nodrošināt atmaksu.

7. Intelektuālais īpašums

7.1. Ja vien nav norādīts citādi, Vietne ir TEMIDIO īpašums un viss pirmkods, datu bāze, funkcionalitāte, programmatūra, Vietnes dizains, audio, video, teksts, fotogrāfijas, logotipi un grafikas Vietnē ir TEMIDIO piederošs īpašums vai TEMIDO ir licencēts lietot attiecīgo saturu.

8. Aizliegtās darbības

8.1. Jūs nedrīkstat piekļūt Vietnei vai izmantot to nekādiem citiem mērķiem, izņemot tos, kuriem mēs piedāvājam Vietni. Vietni nedrīkst izmantot saistībā ar jebkādiem komerciāliem mērķiem, izņemot tos, kas ir rakstiski saskaņoti ar TEMIDIO.

8.2. Kā vietnes lietotājs jūs piekrītat neveikt sekojošas darbības:

8.2.1. Saņemt Pakalpojumus jebkādiem juridiskajiem jautājumiem, kas vērsti uz neatļautu un nepieklājīgu darbība īstenošanu, kuru mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem, vai kuri vērsta uz to, lai apietu likumu;

8.2.2. Dzēst autortiesību vai citu īpašuma tiesību paziņojumus no jebkura Vietnes satura;

8.2.3. Izmantot Vietni, lai reklamētu vai piedāvātu preces un pakalpojumus;

8.2.4. Negodprātīgi izmantot TEMIDO atbalsta pasākumus un atmaksas politiku;

8.2.5. Izmantot jebkuru informāciju, kas iegūta no Vietnes, lai kaitētu citai personai;

8.2.6. Izmantot Vietni kā daļu no jebkādiem centieniem konkurēt ar TEMIDIO vai citādi izmantot Vietni un / vai Vietnes saturu jebkāda veida konkurējošai komercdarbībai un/vai peļņas gūšanas nolūkā.

8.2.7. Sistemātiski ielādētu datus vai citu saturu no Vietnes, lai tieši vai netieši izveidotu vai apkopotu kolekciju, apkopojumu, datubāzi vai direktoriju bez rakstiskas TEMIDIO atļaujas;

8.2.8. Veikt jebkādu neatļautu Vietnes izmantošanu, tostarp lietotāju lietotājvārdu un / vai e-pasta adrešu vākšanu, izmantojot elektroniskus vai citus līdzekļus, lai nosūtītu nevēlamus e-pasta ziņojumus vai izveidotu lietotāju kontus;

8.2.9. Atspējot vai citādi traucēt ar drošību saistītām Vietnes funkcijām, tostarp funkcijām, kas neļauj vai ierobežo jebkāda satura izmantošanu vai kopēšanu, vai ierobežot Vietnes un / vai tajā iekļautā satura izmantošanu;

8.2.10. Maldināt TEMIDIO un Vietnes lietotājus, mēģinot atrast privātu Vietnes informāciju, piemēram, lietotāju paroles, e-pastus.

8.2.11. Iesaistīties jebkurā automatizētā sistēmas lietošanā, piemēram, izmantojot skriptus, lai nosūtītu komentārus vai ziņojumus, vai izmantojot jebkādus datu ieguves, robotus vai līdzīgus datu vākšanas un ieguves rīkus;

8.2.12. Traucēt vai radīt nevajadzīgu slogu Vietnei;

8.2.13. Atšifrēt, dekompilēt vai pārveidot inženierijas programmatūru, kas ietver vai veido daļu no Vietnes;

8.2.14. Mēģina apiet Vietnes darbības, kas paredzētas, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi Vietnei vai jebkurai Vietnes daļai;

8.2.15. Kopēt vai pielāgot vietnes programmatūru, tostarp, bet ne tikai, HTML, JavaScript , CSS vai citu kodu;

8.2.16. Augšupielādēt failus, kas satur vīrusus, Trojas zirgus, bojātus failus vai jebkādu citu programmatūru, kas varētu bojāt cita datora darbību.

8.2.17. Uzlauzt vai iejaukties Vietnes darbībā, tās serveros vai jebkuros citos savienotos tīklos.

9. Piemērojamais likums

9.1. Lietošanas Noteikumus un mūsu Pakalpojumu izmantošanu reglamentē Latvijas Republikas likumi. Jūs piekrītat, ka jebkādas nesaskaņas, kas būs radušās starp jums un TEMIDIO attiecībā uz Lietošanas Noteikumiem vai Pakalpojumu, tiks risināti Latvijas Republikas tiesā.

10. Izbeigšana un Apturēšana

10.1. TEMIDIO var jebkurā laikā izbeigt vai apturēt lietotāja tiesības izmantot Pakalpojumu, ja, pēc TEMIDIO domām, jūs esat pārkāpis Lietošanas noteikumus.

10.2. Ja kāda sniegtā informācija izrādās nepatiesa vai, ja mēs uzskatām, ka tas ir nepieciešams, lai aizsargātu citus lietotājus un / vai Pakalpojuma drošību, mēs sniegsim jums rakstisku vai e-pasta paziņojumu par šādu konta anulēšanu un anulēšana stājas spēkā nekavējoties pēc šāda paziņojuma saņemšanas.

10.3. Jūs varat jebkurā laikā dzēst savu lietotāja profilu. Lai izdzēstu savu lietotāja profilu, lūdzu sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected]

11. Atruna

11.1. TEMIDIO sniegtos Pakalpojums ir izstrādājuši kvalificēti juristi un nozares profesionāļi un Pakalpojumi ir piemēroti vairums juridisko situāciju un aptver maksimāli plašu faktisko apstākļu iespējamos scenārijus, tomēr TEMIDO komanda manuāli nepārskata Jūsu iesniegtos datus un Pakalpojumi tiek sagatavoti automātiski pēc iepriekš definētiem programmatūras nosacījumiem, līdz ar to, saskaroties ar komplicētu un netipisku juridiska rakstura situāciju, iesakām vērsties pie kvalificēta jurista. TEMIDIO nav advokātu birojs, Vietnes izmantošana nerada advokāta un klienta attiecības.

12. Kontakti

12.1. Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar Lietošanas Noteikumiem vai Pakalpojumiem, lūdzu sazinieties ar mums caur e-pastu [email protected] vai zvanot uz +371 25474949.